ក្រុមហ៊ុនស៊ីងទៃហីម៉ៅត្រេឌីងខូអិលធីឌី

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនស៊ីងទៃហីម៉ៅត្រេឌីងខូអិលធីឌី

ទូរស័ព្ទ
+ ៨៦-១៨៧៣២៩២០៥៨៥៨ / + ៨៦-១៨៧៣១៩១៧១៧
+ ៨៦-១៨៧១៣៩០១៧១៧ / + ៨៦-១៥០៧៥៩២១៧១៧
+ ៨៦-១៥៩៣២០៩១៧១៧

Whatsapp
+៨៦១៨៧៣២៩២០៥៨៥៨ ១៨៧៣១៩១១៧១៧ ១៥៩៣២០៩១៧១៧

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង